top of page

社會責任及傳媒報導

社會責任.jpeg

社會責任

百聖醫坊為私營中醫醫療服務公司,一直支持及履行社會責任的理念,積極肩負起關顧員工、愛護環境及關懷社區的責任。經過多年實踐,我們近年榮獲香港社會服務聯會頒發商界展關懷標誌,以表揚我們的承擔。

 

我們團隊熱心社會責任計劃,積極參與業務營運及社區貢獻活動,以行動實踐表示對社會大衆服務一直以來的支持!

贊助活動 JPG (10)_S.jpg

贊助活動

Caption to be add Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

活動 (2)_S.jpg

活動

Caption to be add Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

傳媒報道_2.jpg

傳媒報導

Caption to be add Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

服務範圍(診症).jpeg

​診所環境

Caption to be add Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add

Caption to be add​ Caption to be add